Weidmuller

Temat: Sprawy bieżące
...prawna. 45. Kultura administracyjna. 46. Pojęcie i cele socjalizacji. 47. Sposoby kształtowania osobowości. 48. Postawy wobec norm społecznych. 49. Postawy wobec administracji. 50. Biurokracja. 51. Anomia społeczna. 52. Pojęcie dewiacji społecznej. 53. Teoria anomii i rodzaje przystosowań do sytuacji anomii. 54. Teorii zróżnicowanych powiązań. 55. Teoria podkultur dewiacyjnych. 56. Teoria kontroli społecznej. 57. Teoria naznaczania (etykietkowania). 58. Patologia społeczna. 59. Patologie w administracji. 60. Samobójstwo jako fakt społeczny. 61. Metody badań socjologicznych i ich klasyfikacja. 62. Metody służące do gromadzenia danych. 63. Ankieta i wywiad w badaniach socjologicznych. 64. Metoda obserwacji i jej rodzaje. 65. Metody służące do opracowywania danych.
Źródło: administracja08.fora.pl/a/a,179.htmlTemat: Kryminologia
...E. Lemetr * Koncepcja dewiacji wtórnej - pojęcie jaźni odzwierciedlonej - zasadniczy wpływ na samoocenę jednostki maja jej wrażenia na temat tego co inni o niej myślą. Dewiacja pierwotna- naruszenie norm, przestępstwo, nie ma wpływu na status i strukturę psychiczną dewianta Dewiacja Wtórna- reakcja jednostki na społeczną reakcję na jej zachowania H. S. Becker książka " Autsaiderzy" - socjologiczna teoria kontroli społecznej * Społeczny Interakcjonizm -wszystkim zjawiskom nadają znaczenie ludzie Żadne zachowanie ludzkie nie jest dewiacyjne z natury. Grupy społeczne kreują dewiacje przez tworzenie norm, których naruszenie stanowi dewiację. * koncepcja kariery dewiacyjnej - proces utrwalania się dewiacyjnej identyfikacji. - kiedy jednostka dostaje etykietę dewianta, to rola ta bierze górę nad innymi...
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,399.html