Weidmuller

Temat: Chronologia Egipska jest nieprawdziwa - zob. dlacz
Wokół Biblii zawsze toczyły się dyskusje dochodzące do skrajnych wniosków. Nie zmniejsza to faktu, że jej księgi są źródłem historycznym wymagającym stawiania odpowiednich pytań, podobnie zresztą jak najdardziej znana polska kronika Jana Długosza. Czy to, że pisał w wieleset lat o różnych zdarzeniach, umniejsza jego wartość? W ten sam sposób należy traktować także i inne dzieła historyczne w tym Biblię. hk
Źródło: egipt.nethit.pl/viewtopic.php?t=326Temat: Najstarsze zdanie zapisane w języku polskim
...w języku polskim. Brzmi ono tak: Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai. To znaczy: Daj, niech ja pomielę na żarnach, a ty odpoczywaj. Mylisz się - najstarszym zdaniem napisanym w języku polskim jest "Gorze nam się stało". Zdanie to zostało wypowiedziane 9 kwietnia 1241 roku przez Henryka II Pobożnego widzącego klęskę swych wojsk w starciu z Mongołami pod Legnicą. Wprawdzie pierwszą zachowaną do dziś kroniką informującą nas o tym jest kronika Jana Długosza, ale Długosz zaczerpnął tę informację z zaginionej kroniki Wincentego z Kielczy powstałej w połowie XIII wieku, a będącej kontynuacją kroniki Wincentego Kadłubka.
Źródło: historiapolski.eu/viewtopic.php?t=830


Temat: Motyw polowania. Bardzo proszę o sprawdzenie konspektu
Witam Mógłby ktoś mi sprawdzic ramowy plan wypowiedzi czy dobrze go napisałem i ewentualnie zalecić jakieś poprawki, nie wiem do końca jak w pewnym miejscach wprowadzić równoważniki zdania i czy podpunkty zaczynać od małej czy dużej litery oraz czy na końcu dawać kropki. Za pomoc z góry dziękuję. III. Ramowy plan wypowiedzi: Wstęp: Rys historyczny polowania: a. Kronika Jana Długosza wzmianka o ośmiodniowym polowaniu króla Władysława Jagiełły b. łowy wielkie - np. żubr c. łowy małe - np. zając d. reforma gospodarki łowieckiej Rozwinięcie: - prezentacja literackich przykładów motywu polowania w literaturze: 1. Pieśń świętojańska o Sobótce (J. Kochanowski) a. pochwała życia wiejskiego b. podkreślenie tzw. Samowystarczalności c. ukazanie motywu polowania w łowieniu ryb,...
Źródło: polonistyka.edu.pl/viewtopic.php?t=797


Temat: Motyw polowania. Bardzo proszę o sprawdzenie konspektu
I.Wstęp: Rys historyczny polowania - dziwnie to brzmi...: a. Kronika Jana Długosza - tytuł kursywą; poza tym przydałaby się po nazwisku jakiaś pauza czy dwukropek...wzmianka o ośmiodniowym polowaniu króla Władysława Jagiełły średnik b. łowy wielkie - np. żubr średnik c. łowy małe - np. zając średnik d. reforma gospodarki łowieckiej kropka II.Rozwinięcie: - prezentacja literackich przykładów motywu polowania w literaturze - masło maślane: 1. Pieśń świętojańska o Sobótce -...
Źródło: polonistyka.edu.pl/viewtopic.php?t=797


Temat: Rzeczyca, pow. Tomaszów Maz.
Pierwsza wzmianka o Rzeczycy pochodzi z dnia 15 czerwca 1335 roku kiedy to w Metryce Królewskiej pod nr.47 k.386 wymieniono Rzeczycę jako wieś królewską i którą to ... Władysław ks. łęczycki i dobrzyński dla siebie zachowuje ... Najbardziej wiarygodny zapis o istnieniu Rzeczycy stanowi Kronika Jana Długosza, w której czytamy, iż w 1400 r. król Władysław specjalnym aktem nadał Uniwersytetowi Krakowskiemu uposażenie kanclerstwa rzeczyckiego i w skład jego wchodziły dochody Rzeczycy. W 1457 roku dzierżawcą Rzeczycy został Piotr Dunin z Prawkowic, herbu Łabędź, który ziemie rzeczykie otrzymał od króla Kazimierza Jagiellończyka w nagrodę za zasługi dla ojczyzny w walce z Krzyżakami. Piotr Dunin był postacią...
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=6087